trang web

QTECH
€780,00 €999,00
| /

Thiết kế website Một máy nhắn tin zelenium.hr  | trong đó bao gồm việc điều chỉnh cài đặt DNS trên miền Internet của khách hàng, bao gồm cả thiết lập e-mail. Phát triển khái niệm và thiết kế trang web trực tuyến đáp ứng với đề xuất lựa chọn các thành phần CNTT nhất định để trang web hoạt động tối ưu. Tạo một trang web trực tuyến theo một thiết kế xác định và hệ thống quản lý trang web (CMS) của riêng bạn. Hệ thống cho phép bạn thêm nội dung và tạo hồ sơ cho mục đích kết nối mạng người dùng. Thiết lập các mô-đun bảo mật trong nền tảng web và ở cấp độ lưu trữ web. Bao gồm bảo trì máy chủ web và thư 1 năm.

 

| Nền tảng | Glasnija.hr mục bao gồm việc tạo ra một nền tảng với tất cả các thành phần được thỏa thuận trước, hướng dẫn sử dụng trực tuyến, khả năng tạo hồ sơ người dùng mới và không gian để nâng cấp liên tục và bảo trì dễ dàng