Blog objave & stranice

Pogledaj sve rezultate. (0)
Što očekivati od konzultanta?

Kao vlasnik tvrtke, možda razmišljate o angažiranju konzultanta koji će vam pomoći s određenim projektom ili ciljem. Ali što točno uključuju konzultantske usluge?

Evo kratkog pregleda onoga što možete očekivati ​​od konzultanta:

Analiza vašeg poslovanja i dostupnih bespovratnih sredstava: Konzultant će pomno proučiti vaše poslovanje i operacije kako bi utvrdio za koje bespovratna sredstva imate pravo.

Poslovni savjet prije odabira bespovratnih sredstava: Nakon što konzultant identificira potencijalne mogućnosti bespovratnih sredstava, dat će savjet o tome koje od njih imaju najviše smisla za vaše poslovanje.

Izrada projekta za EU fondove: Konzultant će zatim izraditi prijedlog projekta za vas, uzimajući u obzir sve zahtjeve programa dodjele bespovratnih sredstava.

Izrada poslovnog plana: Kako bi vaš projekt bio odobren, morat ćete imati detaljan poslovni plan. Konzultant vam može pomoći u izradi ovog plana.

Podnošenje projekta nadležnom tijelu: Nakon što je projekt dovršen, konzultant će ga dostaviti odgovarajućem tijelu koje dodjeljuje bespovratna sredstva.

Praćenje i izvješćivanje o statusu bespovratnih sredstava: Konzultant će pratiti napredak vaše prijave i po potrebi pružati ažuriranja.

Konzultacije tijekom procesa nabave: Ako vam se dodijeli bespovratna sredstva, konzultant vam može pružiti smjernice o tome kako najbolje iskoristiti sredstva.

Izrada zahtjeva za isplatu: Po završetku rada na projektu, konzultant će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za nadoknadu.

Periodična izvješća o napretku projekta prema zahtjevima za bespovratna sredstva: Konzultant će pružati redovita izvješća o statusu projekta, osiguravajući da napreduje prema planu.

Izrada završnog izvješća o projektu: Po završetku projekta, konzultant će pripremiti završno izvješće koje će dokumentirati sve aspekte rada.

Prilikom rada sa konzultantom potpisat ćete interni ugovor u kojem su jasno navedene sve obveze i odgovornosti s obje strane. Ovim ugovorom će se odrediti zadaci, rokovi i cijena pruženih usluga.